Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) Chiều ngày 8/5/2023, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ...